NOWY ŚREDNI SAMOCHÓD RATOWNICZO – GAŚNICZY DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRZEMIENIU PIERWSZYM

W dniu 1 maja 2022 roku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania średniego samochodu ratowniczo gaśniczego na podwoziu Renault D16 z napędem 4×4 dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniu Pierwszym

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg. Tomasz Podkański, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak, Starosta Janowski Pan Artur Pizoń, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim dh Witold Kowalik

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu. W dalszej kolejności odbyło się podniesienie flagi państwowej oraz odegranie Hymnu.

Wójt Gminy Dzwola powitał zaproszonych gości przybyłych na uroczystość oraz podziękował za pomoc w sfinansowanie zakupu przekazywanego samochodu. Szczególne podziękowania przekazał Posłowi na Sejm RP Panu Jerzemu Bieleckiemu oraz Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej

Aktu przekazania samochodu dokonał Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg.Tomasz Podkański oraz Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach.

Koszt zakupu samochodu wyniósł 827 175,00 zł. z czego 396 000 zł. jest to datacja z WFOŚiGW w Lublinie , 204 000 zł. dotacja dla jednostek OSP w Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i 227 175,00 tys. środki finansowe przekazane przez Urząd Gminy w Dzwoli

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pan st. bryg. Tomasz Podkański, Starosta Janowski Pan Artur Pizoń. Zaproszeni goście gratulowali strażakom nowego samochodu oraz przekazali życzenia z okazji „ Dnia Strażaka”

Skip to content