Mała inwestycja w duże bezpieczeństwo

Bądź bezpieczny podczas sezonu grzewczego

Od początku 2021 roku powstało już 97 888 pożarów, w wyniku których odnotowano 446 ofiar śmiertelnych oraz 2 159 osób zostało rannych.
Tylko od 1 października 2021 roku powstało już 13 937 pożarów, w których 85 osób straciło życie a 361 osób odniosło obrażenia.

Od 1 stycznia 2021 roku strażacy odnotowali już 3 681 interwencji związanych z tlenkiem węgla w mieszkaniach, w których 1 138 osób uległo podtruciu a 35 osób zatruło się śmiertelnie.
Od 1 października 2021 roku strażacy uczestniczyli w 478 interwencjach związanych z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, w których 5 osób straciło życie a 178 uległo podtruciu.

W związku z trwającym sezonem grzewczym, Państwowa Straż Pożarna przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego w domach:

  • pamiętajmy o dokonaniu okresowych, obowiązkowych, przeglądów instalacji gazowej, elektrycznej oraz przewodów wentylacyjnych i kominowych. Przeglądy wykonuje wykwalifikowany kominiarz oraz osoby z odpowiednimi uprawnieniami do kontroli instalacji gazowej lub elektrycznej.
  • dla poprawy bezpieczeństwa powinniśmy zainstalować domową czujkę dymu, która ostrzeże nas głośnym sygnałem dźwiękowym, o powstaniu ognia. Użytkownicy pieców gazowych lub opalanych węglem powinni zabezpieczyć się montując czujkę czadu (tlenku węgla) w swoim domu.

Zaproś kominiarza

W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Prawo zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych co najmniej raz w roku.

Dodatkowo w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy w roku;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku;
  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W 2021 roku strażacy uczestniczyli w 13882 pożarach sadzy w kominach, w których 90 osób odniosło uległo poparzeniu lub odniosło obrażenia. Od 1 października 2021 roku strażacy interweniowali 1708 razy w związku z pożarami w kominach w budynkach mieszkalnych.

Domowe czujki dymu

Co roku w Polsce powstaje ponad 100 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi około 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy odnosi rany i poparzenia. Ponadto, co roku od 50 do 70 osób traci życie w wyniku zatruć tlenkiem węgla. Paradoksalnie, najwięcej – bo ponad  80% wszystkich przypadków śmiertelnych – ma miejsce w obiektach mieszkalnych, czyli w miejscach, gdzie co do zasady czujemy się najbezpieczniej. Niestety, najwięcej ofiar pożarów ginie przed przybyciem straży pożarnej. Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz szybkie ugaszenie ognia co znacznie ogranicza straty.

Na rynku jest dużo różnych modeli czujek dymu. Przy wyborze nie kierujmy się tylko ceną. Wybierzmy czujkę, która ma certyfikat zgodności, co oznacza, że została przebadana w profesjonalnym laboratorium certyfikującym na zgodność z normą EN 14604: autonomiczne czujki dymu. Dopiero taka czujka gwarantuje nam  bezpieczeństwo przez wiele lat. Istotny jest także okres gwarancji, producenci deklarują funkcjonowanie czujek od 5 do nawet 10 lat.

Przed instalacją czujki dymu należy koniecznie zapoznać się z dołączoną do niej instrukcją producenta, w której znajdziemy wszelkie istotne informacje, w tym: zasady montażu, obsługi i testowania, wymiany baterii, maksymalny czas użytkowania czujki itp.

Artykuł na łamach Przeglądu Pożarniczego „Bezpieczny Kominek” https://www.ppoz.pl/rozpoznawanie-zagrozen/1479-bezpieczny-kominek

Artykuł na łamach Przeglądu Pożarniczego „Pożary od elektrycznych urządzeń grzejnych” https://ppoz.pl/rozpoznawanie-zagrozen/638-pozary-od-elektrycznych-urzadzen-grzejnych

Opracowanie: Wydział Prasowy Komendy Głównej PSP

Skip to content