Kursy medyczne dla strażaków OSP – 21 października 2013r.

W dniu 21 października 2013 rozpoczął się cykl szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu janowskiego.

Kurs ratownictwa medycznego w zakresie pierwszej pomocy medycznej zorganizowany został przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych S.A.S w Janowie Lubelskim w oparciu o bazę lokalową NZOZ „Zdrowie” w Janowie Lubelskim.

zdjęcie
zdjęcie

W pierwszym kursie udział wzięli strażacy z OSP Potok Wielki, Potok Stany, Modliborzyce, Wierzchowiska, Krzemień Pierwszy oraz Dzwola, łącznie 29 strażaków. W roku bieżącym planowane są jeszcze dwa kursy.

Koszty udziału strażaków sfinansowane zostały z budżetów poszczególnych gmin powiatu janowskiego.

Skip to content