Kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych – 7-10 października 2014r.

W dniach 07-10.10.2014 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim został przeprowadzony kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu janowskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

zdjęcie
zdjęcie

Celem kursu było nabycie wiadomości i umiejętności posługiwania się sprzętem i wykorzystania go podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie rozpoczęło 19 druhów.

W trakcie kursu trwającego 36 godzin druhowie opanowali wiedzę teoretyczną. Po przyswojeniu zagadnień praktycznych zdobytych podczas ćwiczeń ze sprzętem hydraulicznym na złomowisku w dniu 10 października 2014 roku przeprowadzony został egzamin, który ukończyło z wynikiem pozytywnym 16 strażaków.

zdjęcie
zdjęcie
Skip to content