Kolejny nowy samochód ratowniczo- gaśniczy trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniu Pierwszym

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniu Pierwszym otrzymała dofinansowanie w wysokości 600 tys. zł. w ramach dotacji dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na zakup uterenowionego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4.

Koszt zakupu wynosi około 840 tys. zł. Brakujące środki finansowe sfinansuje Urząd Gminy Dzwola.

Jest to kolejny 10 już średni samochód ratowniczo – gaśniczy, który trafił do jednostek OSP włączonych do KSRG na terenie Powiatu janowskiego w latach 2016-2021.

Obecnie 13 jednostek OSP na 15 włączonych do KSRG na terenie powiatu  posiada nowe średnie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem uterenowionym 4×4.

Komenda Powiatowa PSP w Janowie Lubelskim dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

Skip to content