Kampania społeczna – Czad i ogień – obudź czujność

Jak co roku w sezonie jesiennym rusza inicjatywa „Nie dla czadu”. To kampania profilaktyczno-edukacyjna informująca o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla.

Akcja prowadzona jest wspólnie przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, ratowników medycznych oraz pozostałe służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.


Kampania społeczna „Czad i ogień – obudź czujność” ma na celu wzmocnienie świadomości o przyczynach i skutkach powstania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla.’

 • Dbaj o stan techniczny urządzeń spalinowych, grzewczych, przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowych.
 • Poddawaj je okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego.
 • Usuwaj zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej dwa razy w roku,
  • od palenisk opalanych paliwem stałym (drewno, węgiel, koks, itp.) co najmniej cztery razy w roku.
 • Usuwaj zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku.
 • Zlecaj przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej co najmniej raz w roku.
 • Nie ogrzewaj pomieszczeń kuchnią gazową.
 • Nie zatykaj przewodów wentylacyjnych.
 • Wszelkie czynności związane z rozłączaniem i przyłączaniem urządzeń grzewczych
 • i innych spalinowych, kontrolą i czyszczeniem przewodów kominowych oraz ich naprawą mogą wykonywać tylko specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami. Każde urządzenie grzewcze opalane paliwem ciekłym, gazowym czy stałym zużywa powietrze do spalania paliwa i wydziela spaliny zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia człowieka. W czasie pracy urządzenia zapewnij swobodny dopływ odpowiedniej ilości powietrza i odpływ spalin.
 • Każde pomieszczenie, w którym jest zainstalowane urządzenie opalane paliwem musi być przewietrzane i posiadać otwory do dopływu świeżego powietrza (np. otwory w drzwiach łazienkowych) oraz otwór do przewodu wywiewnego (z kratką) służący do odprowadzania zużytego powietrza.
 • Urządzenia spalinowe powinny być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, nie pozwalaj dzieciom na zabawę i manipulowanie przy piecu, kuchni, ogrzewaczu przepływowym wody i innym urządzeniu, a unikniesz nieszczęścia.
 • Zabronione jest użytkowanie uszkodzonych urządzeń spalinowych, przewodów kominowych i instalacji gazowej.
 • Nie dopuszczaj by spaliny wypływały do wnętrza pomieszczenia. Spaliny te zawierają tlenek węgla, który powoduje zatrucie organizmu.

dodatkowe informacje pliki

Skip to content