Janowscy strażacy nowym samochodem do zdarzeń

W dniu 17 sierpnia 2010 roku przed strażnicą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju odbyło się uroczyste przekazanie samochodów ratowniczo gaśniczych Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Samochody zostały zakupione w ramach projektu „ Poprawa bezpieczeństwa chemiczno ekologicznego na obszarach Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej i Roztocza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007 – 2013.

zdjęcie

W uroczystości udział wzięli: Marian Starownik – Poseł na Sejm RP, Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski, bryg. Tadeusz Do�ga� – Komendant Wojewódzki PSP, Tadeusz Szyszko – Dyrektor Biura ZOSP, Prezesi Zarządu Oddziałów ZOSP, Przewodniczący Rad Powiatów oraz Starostowie z czterech powiatów, Komendanci Powiatowi Policji, Nadleśniczowie Nadleśnictw oraz Burmistrzowie Miast i Wójtowie Gmin na terenie, których realizowany był projekt.


Uroczystego przekazania pojazdów pożarniczych do poszczególnych Komend Powiatowych dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tadeusz Do�ga� wraz z Wojewodą Lubelskim Panią Genowefą Tokarską.

zdjęcie

Wycofane z użytkowania w Państwowej Straży Pożarnej, lecz sprawne technicznie samochody ratowniczo gaśnicze zostały przekazane do jednostek ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Samochód z Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim został przekazany do OSP Batorz.

zdjęcie

W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień strażakom z czterech powiatów.

zdjęcie
Skip to content