Informacja o konkursie ,,Stop pożarom lasów”!

Kampania edukacyjna skierowana do uczniów szkół średnich (licea oraz technika) z terenu województwa lubelskiego pn. „Stop pożarom lasów” została objęta Patronatem Honorowym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Panią Teresę Misiuk.

Pożary to zdecydowanie największe zagrożenie dla istnienia lasów. Są nie tylko czynnikiem, który zakłóca procesy życiowe ekosystemów w lasach, ale bardzo często, obejmują one znaczne powierzchnie i są uznawane za klęski ekologiczne. Pożary z całą pewnością sieją spustoszenie w środowisku naturalnym na wiele lat.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wraz z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskimoraz wszystkimi komendami miejskimi i powiatowymi woj. lubelskiego, a także Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubliniemają zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie dla uczniów szkół średnich (licea i technika z woj. lubelskiego)pn. ,,Stop pożarom lasów”!

Jako, że 8 września to dzień dobrej wiadomości mamy dla Was informację o konkursie! Konkurs rozpoczynasię 8 września 2021 r. i trwa do 8 października 2021 r. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problematykę zapobiegania pożarom lasów oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości przyrodniczej obszarów leśnych.

W ramach I kategorii konkursowej należy przygotować plakat promujący akcję „Stop pożarom lasów”w formacie A3. Praca powinna być przygotowana indywidualnie. KażdaKM/KP PSP woj. lubelskiego wybierze zwycięzców etapu powiatowego, którzy zostaną zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego. Autorzy najlepszych plakatów otrzymają również nagrody w postacigadżetów strażackich i innych. Spośród laureatów I etapu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wybierze najlepszą pracę, która zostanie opublikowana na billboardach i nośnikach reklamowych jako plakat promujący akcję. Zwycięzca otrzyma również laptop, a za dwa kolejne miejsca przewidziano tablet i urządzenie wielofunkcyjne.

W ramach II kategorii konkursowej należy przygotować film edukacyjno-promocyjny pt. „Stop pożarom lasów”, o tematyce związanej z problematyką konkursową. Jest to kategoria grupowa, więc filmy powinny być przygotowane jako praca klasowa.Nagrodą w konkursie na etapie powiatowym w niniejszej kategorii jest zakwalifikowanie do wojewódzkiego etapu konkursuoraz sprzęt elektroniczny w postaci rzutnika multimedialnego dla klasy. Spośród laureatów II etapu, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wybierze najlepszy film, który zostanie opublikowanyna stronach internetowych i portalach społecznościowych wszystkich komend woj. Lubelskiegojako film promujący akcję. Zwycięska klasa otrzyma nagrodęw postaci bonu na wycieczkę szkolną.Nagrody są finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Lublinie.

Prace należy nadsyłać do odpowiednich Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego tożsamych do powiatu na terenie którego znajduje się szkoła w terminie do 8 października 2021 r.

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Skip to content