Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 3 kwietnia 2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim odbyły się eliminacje na szczeblu powiatowym 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem konkursu był Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy z Komendą Powiatową PSP w Janowie Lubelskim, Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim oraz Urzędami Gmin z terenu powiatu janowskiego.

Uczestnikami turnieju byli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu janowskiego. Eliminacje odbyły się w trzech grupach wiekowych, pierwszą grupę wiekową stanowili uczniowie szkół podstawowych klas od pierwszej do czwartej, drugą grupę wiekową stanowili uczniowie szkół podstawowych z klas od piątej do ósmej, trzecia grupę wiekową stanowili uczniowie szkół ponadpodstawowych. Do eliminacji powiatowych turnieju przystąpili uczestnicy który w eliminacjach gminnych uzyskali najlepsze wyniki w swoich grupach wiekowych. W turnieju na szczeblu powiatowym w pierwszej grupie wiekowej wzięło udział jedenastu uczestników, w drugiej grupie wiekowej czternastu uczestników, w trzeciej grupie wiekowej dziesięciu uczestników.

Uczestnicy którzy w poszczególnych grupach wiekowych uzyskali najlepszy wynik zajmując pierwsze miejsca będą reprezentowali powiat janowski na szczeblu wojewódzkim 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W pierwszej grupie wiekowej

  • pierwsze miejsce zdobyła Alicja Wąsek uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Zamoyskiego w Janowie Lubelskim,
  • drugie miejsce zdobyła Klaudia Bujek uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu,
  • trzecie miejsce zajął Bartłomiej Sowa uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych.

W drugiej grupie wiekowej:

  • pierwsze miejsce zdobył Karol Próchniak uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Andrzejowie,
  • drugie miejsce zajęła Julia Łukasik uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Ratajskiej,
  • trzecie miejsce zajął Radosław Kowalski uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Potoku – Stanach.

W trzeciej grupie wiekowej:

  • pierwsze miejsce zdobył Filip Taradyś uczeń Zespołu Szkół w Modliborzycach,
  • drugie miejsce zajął Kacper Lenart uczeń Zespołu Szkół w Modliborzycach,
  • trzecie miejsce zajął Michał Dziuba uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

Podczas konkursu obecni byli Starosta Janowski Pan Andrzej Pizoń, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Grzegorz Pazdrak, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP dh Witold Kowalik, Sekretarz Zarządu Powiatowego ZOSP dh Andrzej Bielak, Skarbnik Zarządu Powiatowego ZOSP dh Tomasz Figura.

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom którzy przygotowywali ich do turnieju organizatorzy bardzo serdecznie dziękują za poświęcony czas i zaangażowanie. Uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do szczebla wojewódzkiego turnieju organizatorzy życzą powodzenia oraz jak najlepszych wyników.

Skip to content