Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim

W dniu 18 maja 2022 r. na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”.

Na dzień strażaka oprócz funkcjonariuszy przybyli również zaproszeni goście:

 • Pan Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP, a zarazem V-ce Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP,
 • Pan st. bryg. Piotr Zmarz, – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
 • ks. Józef Krawczyk – kapelan powiaty strażaków,
 • Pan Artur Pizoń – Starosta Powiatu Janowskiego,
 • Pan podinspektor Piotr Lenart- Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim
 • Pan Rafał Szkutnik – Zastępca Nadleśniczego

przedstawiciele władz samorządowych

 • Pan Krzysztof Kołtyś – Burmistrz janowa Lubelskiego
 • Pan Henryk Michałek – Wójt Gminy Batorz
 • Pan Józef Zbytniewski – Wójt Gminy Godziszów
 • Pan Marcin Sulowski – Wójt Gminy Chrzanów

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Piotrowi Zmarz przez dowódcę uroczystości Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego dokonano podniesienia flagi na maszt.

Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg. Grzegorz Pazdrak powitał zaproszonych gości oraz podziękował gościom za pomoc i współpracę w realizacji zadania inwestycyjnego jakim jest budowa Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim oraz wspieranie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Funkcjonariuszom komendy pogratulował wyróżnień i awansów oraz podziękował za zaangażowanie w realizacji zadań służbowych.

Najbardziej uroczystym momentem apelu było wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień dla strażaków Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnymi nadał stopień starszego kapitana:

 • Panu kpt. Artur Michałek
 • Panu kpt. Marcin Zdybel

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał stopień młodszego ogniomistrza:

 • Panu st. sekc. Rafał Drzazga
 • Panu st. sekc. Marcin Fuszara
 • Panu st. sekc. Karol GRZYB
 • Panu st. sekc. Damian Miazga
 • Panu st. sekc. Arkadiusz Omiotek
 • Panu st. sekc. Bartosz Wojtan s. Józefa

starszego sekcyjnego :

 • Panu sekc. Adrian Waniurski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał stopień starszego strażaka:

 • Panu str. Adamowi KISZKA

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej za ofiarność w działaniach ratowniczo-gaśniczych wyróżnił dyplomem:

 • Pana asp. sztab. Zbigniewa SUDÓŁA

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie za wzorowe i sumienne wykonywane obowiązków służbowych wyróżnił nagrodą pieniężną :

 • Pana asp. sztab. Rafał Malinowski
 • Pana st. asp. Konrad Skrzypek

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy wyrazili swoją wdzięczność za trud i ofiarną służbę funkcjonariuszy tut. komendy. Przekazali wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom komendy życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Podziękowali za wspólną pracę, poświęcenie, zaangażowanie podkreślając rangę strażaków i doceniając ich wysiłek.

Skip to content