Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa! Sezon grzewczy 2020-2021

Sezon grzewczy 2020-2021

 

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich  w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych  i gazowych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej co wpływa na zmniejszenie  zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla.

Skip to content