Ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze jednostek powiatu janowskiego

W dniu 11 października 2022 roku odbyły się powiatowe ćwiczenia ratowniczo gaśnicze powiatu janowskiego pod kryptonimem „ AURA”

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie proceder alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oraz poziomu przygotowania sił i środków PSP i OSP do działań gaśniczych na obszarach leśnych z elementami ratownictwa technicznego, wodnego oraz medycznego.

Ćwiczenia podzielone zostały na trzy epizody. Pierwszym epizodem był wypadek komunikacyjny z dużą ilości poszkodowanych w którym uczestniczyło trzy samochody osobowe. Następnie siły i środki zostały przekierowane do działań na stawach rybackich w miejscowości Modliborzyce, gdzie prowadzone były działania polegające na poszukiwaniu osoby utoniętej.

Ostaniem epizodem był pożar wielkopowierzchniowy lasu w miejscowości Krzemień, gdzie jednostki doskonaliły przetłaczanie i przepompowywanie wody na duże odległości oraz gaszenie pożaru lasu w natarciu.

W ćwiczeniach udział wzięło trzy zastępy gaśnicze z Państwowej Straży Pożarnej oraz 15 zastępów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu.

Na podsumowaniu ćwiczeń głos zabrali Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim, Starosta Janowski oraz Wójt Gminy Dzwola dziękując funkcjonariuszom PSP oraz druhom OSP za zaangażowanie podczas ćwiczeń.

Opracowanie: KPPSP Janów Lub.

Skip to content