Ćwiczenia ratownicze „ ŁĄŻEK 2019”

W dniu 16 października 2019 roku na terenie kompleksu leśnego „ Lasy Janowskie” zorganizowane zostały ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem „ŁĄŻEK 2019”.

Głównym założeniem ćwiczeń było gaszenie pożaru wielkopowierzchniowego w tym sprawienie układu pompowo – wężowego co  miało  umożliwić przepompowywanie wody na dystansie 3000 m trzema magistralami wężowymi W 110 zbudowanymi z kontenera wężowego. Układy pompowo – wężowe budowane były również z dwóch pomp dużej wydajności, ciężkich samochodów gaśniczych, pomp pływających i zbiorników przenośnych o pojemności 13 m3.

Oprócz głównego założenia w trakcie ćwiczeń było wiele epizodów z zakresu ratownictwa medycznego, ewakuacja obozu harcerskiego oraz poszukiwania osób zaginionych.

W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki z Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim, Wybrane siły i środki kompani gaśniczej „ WYŻYNA” wchodzącej w skład centralnego odwodu operacyjnego oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z terenu powiatu janowskiego.

Oprócz sił i środków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w ćwiczeniach udział wzięli pracownicy Nadleśnictwa Janów Lubelski, Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 25. Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu jak również pracownicy wydziału zarzadzania kryzysowego ze Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

Na zakończenie ćwiczeń podsumowania dokonał Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski. Podsumowania dokonali również przedstawiciele służb uczestniczących w ćwiczeniach: dowódca zamojskiego 25 Batalionu Piechoty Lekkiej mjr Wojciech Brykner, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelskim Pan Bartłomiej Kosiarski, Starosta Powiatu janowskiego Pan Artur Pizoń oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Janowe Lubelskim mł. insp. Stanisław Tyburski.

Zdjęcia: KP PSP Janów Lubelski.

Skip to content