2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ostatnia aktualizacja: Piętek, 27 kwietnia 2012, o godzinie 9:00
 
godło RP
Zamówienia publiczne
Dokumentacja związana z zamówieniami publicznymi w KP PSP Janów Lubelski

Lp.
Zamawiający
Nr referencyjny
Wartość szacunkowa
Wspólny słownik zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia
Tryb
Termin składania ofert
Szczegóły
1
KP PSP w Janowie Lub.
01/2012
powyżej
125 000 euro
------

 NA DOSTAWĘ  
"
Czterech  sztuk fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych z napędem terenowym 4x4 lub 6x6
z funkcją ratownictwa chemiczno ekologicznego dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej
w Janowie Lubelskim, Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim oraz Biłgoraju

przetarg nieograniczony
18-04
2012 r.
godz.12-00