List z życzeniami Komendanta Głównego PSP Leszka Suskiego

zdjęcie