Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
 

st. bryg. mgr inż. Grzegorz Pazdrak

Tel.kom. 512 205 142
Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30- 15:30
tel.: 0-15 8724 340
Komendant przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00-11:00

 

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
 

mł. bryg. mgr inż. Tomasz Serwatka

mł. bryg. mgr inż.
Tomasz Serwatka