ďťż - --BIP-- Wydziały i stanowiska KP PSP Janów Lubelski
12-04-2018 r. - Zmiana regulaminu konkursu "Nie wypalaj traw" ..
15-03-2018 r. - Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP ...
22-02-2018 r. - Narada roczna podsumowująca 2016 i 2017r ...
18-02-2018 r. - PrzekaĹź Ewie swĂłj 1% ...
Godz. 8.00, W ciagu ostatniej doby odnotowano: - Pożary: 0, - Miejscowe zagrożenia: 0, -Fałszywe alarmy: 0
Menu
Kontakt
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

23-300 JanĂłw Lubelski
ul. Piłsudskiego 58
tel. 8724340; 8725024
fax 8721182
E-mail: kp_janowlubelski@straz.lublin.pl
Inwestycje ze środków UE


Inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach "Regionalny Program operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"

Linki
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Porady
--BIP-- Wydział operacyjny - Kontakt

Miejscowosc: Janów Lubeski
Ulica: Piłsudskiego 58
23-300 Janów Lubelski
Telefon: sekretariat - (015)872-43-40
Telefon: centrala -(015) 872-50-24
Fax: (015) 8721-182
E-mail: operacyjna@straz-janowlub.pl
Adres www: www.straz-janowlub.pl
NIP: 862-144-09-81
REGON: 830-413-627
--BIP-- Wydział operacyjny - Obsada

Stanowisko: Naczelnik wydziału
Imie Nazwisko: bryg. Józef Kusy
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 240
tel. Kom. 508 279679
pok.: 7bryg. mgr inż.
Zbigniew Kusy--BIP-- Wydział operacyjny - Kompetencje

Wydział operacyjny realizuje zadania w zakresie spraw:

 1. operacyjnych.
 2. łączności.
 3. spraw obronnych.
 4. ochrony informacji niejawnych.

Do zadań wydziału operacyjnego należy w szczególności:

  1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością akcji ratowniczych;
  2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
  3. przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
  4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
  5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania   lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
  6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
  7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
  8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
  9. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;
  10. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
  11. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej irg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
  12. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
  13. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
  14. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g  na obszarze działania;
  15. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczych;
  16. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
  17. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowanie i dysponowanie w obszary chronione;
  18. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
  19. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań w zakresie ochrony ludności;
  20. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
  21. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;
  22. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;
  23. sporządzanie informacji i analiz z zakresu  organizacji łączności;
  24. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
  25. prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
  26. koordynowanie realizacji zadań obronnych;
  27. pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego „Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych”;
  28. prowadzenie kancelarii tajnej;
  29. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
  30. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
  31. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  32. planowanie i  prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.


  Sporządził:st. kpt. Piotr Mak


-- BIP --
Gra edukacyjna - QuestCity


Młody Bohater


Wirtualny spacer


Mapa zagrożeń na drogach lubelszczyzny


Ankieta
Jak oceniasz pracę strażaków?
Bardzo dobrze
Dobrze
Pozytywnie
Ĺšle

[wyniki | ankiety]
Kalendarz
Sierpien
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Statystyki
userĂłw na stronie: 0
gości na stronie: 1

Komenda Powiatowa Państawowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim.
© 2006-2015 Wszelkie prawa zastrzeżone

wykonano na wzorze jPORTAL 2