bip.gov.pl
RSS
A A A

Sekcja ds. Kwatermistrzowskich

Sekcja ds. Kwatermistrzowskich - Kontakt

Miejscowosc: Janów Lubeski
Ulica: Piłsudskiego 58
23-300 Janów Lubelski
Telefon: sekretariat - (015)872-43-40
Telefon: centrala -(015) 872-50-24
Fax: (015) 872-30-00
E-mail:
Adres www: www.straz-janowlub.pl
NIP: 862-144-09-81
REGON: 830-413-627

========================

Sekcja ds. Kwatermistrzowskich  - Obsada

Stanowisko: Starszy inspektor ds. kwatermistrzowskich
Imie Nazwisko: st. asp. Michał Jakubiec
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 209
pok.: 9

Stanowisko: Technik
Imie Nazwisko: Mateusz Dolecki
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 209
pok.: 9

Stanowisko: Gospdarz obiektu
Imie Teresa Maiło
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 209
pok.: 9

========================

Samodzielne stanowisko pracy ds. Kwatermistrzowskich  realizuje zadania w zakresie spraw:

1) kwatermistrzowskich.
2) technicznych.

2. do zada┼ä sekcji kwatermistrzowskiej nale┼╝y w szczególno┼Ťci:
1) administrowanie oraz zapewnienie w┼éa┼Ťciwego stanu technicznego u┼╝ytkowanych obiektów, pomieszcze┼ä i lokali mieszkalnych pozostaj─ůcych w dyspozycji komendy powiatowej, a tak┼╝e planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym tak┼╝e wyposa┼╝enia stra┼╝aków w odzie┼╝ ochronn─ů, specjaln─ů, b─ůd┼║ wyposa┼╝enia osobistego;
3) prowadzenie obs┼éugi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej stra┼╝aków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej/miejskiej;
4) prowadzenie kasy dla ┼Ťrodków bud┼╝etowych i pozabud┼╝etowych;
5) dokonywanie zakupów i dostaw sprz─Ötu, paliwa, materia┼éów, urz─ůdze┼ä i us┼éug niezb─Ödnych dla prawid┼éowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzgl─Ödnieniem procedur wynikaj─ůcych z ustawy prawo zamówie┼ä publicznych;
6) prowadzenie gospodarki, olejami, paliwami smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
7) organizowanie przegl─ůdów oraz konserwacji samochodów, sprz─Ötu silnikowego, ratowniczego i innych urz─ůdze┼ä i instalacji technicznych;
8) zabezpieczenie logistyczne dzia┼éa┼ä ratowniczych, ─çwicze┼ä i szkole┼ä prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - ga┼Ťniczego na terenie powiatu (miasta) oraz ich przygotowanie do dzia┼éa┼ä w ramach odwodów operacyjnych;
9) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu g┼éównego komendy powiatowej;
10) prowadzenie ewidencji ilo┼Ťciowo – warto┼Ťciowej maj─ůtku;
11) likwidowanie zb─Ödnych rzeczowych sk┼éadników maj─ůtku;
12) sporz─ůdzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze ┼Ťrodków finansowych pozostaj─ůcych w dyspozycji komendy powiatowej;
13) prowadzenie post─Öpowa┼ä wyja┼Ťniaj─ůcych zwi─ůzanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników komórek organizacyjnych, a tak┼╝e nadzór nad procedurami post─Öpowa┼ä odszkodowawczych prowadzonych przez dowódc─Ö jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
14) realizowanie prac dotycz─ůcych projektów zwi─ůzanych z pozyskiwaniem ┼Ťrodków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych ┼║róde┼é;
15) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprz─Ötu obrony cywilnej;
16) obs┼éuga transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
17) nadzorowanie i analizowanie prawid┼éowo┼Ťci prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji zwi─ůzanej z samochodami i sprz─Ötem silnikowym, a w szczególno┼Ťci rozliczania zu┼╝ycia paliw, olejów, smarów i innych materia┼éów eksploatacyjnych;
18) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprz─Ötu silnikowego.
19) utrzymywanie czysto┼Ťci w pomieszczeniach biurowych budynku KomendyOpublikował: Piotr Mak
Publikacja dnia: 24.03.2016
Podpisał: Piotr Mak
Dokument z dnia: 24.03.2016
Dokument ogl─ůdany razy: 2 449