bip.gov.pl
RSS
A A A

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno -rozpoznawczych  - Kontakt

Miejscowosc: Janów Lubeski
Ulica: Piłsudskiego 58
23-300 Janów Lubelski
Telefon: sekretariat - (015)872-43-40
Telefon: centrala -(015) 872-50-24
Fax: (015) 872-30-00
E-mail:
Adres www: www.straz-janowlub.pl
NIP: 862-144-09-81
REGON: 830-413-627

========================

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno -rozpoznawczych - Obsada

Stanowisko: Starszy specialista
Imie Nazwisko: mł. bryg. Piotr Nosal
tel.: (015) 872-43-40 wewn. 210
pok.: 68

========================

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno - rozpoznawczych realizuje zadania w zakresie spraw:

1) rozpoznawanie zagro┼╝e┼ä po┼╝arowych i innych miejscowych zagro┼╝e┼ä poprzez przeprowadzanie czynno┼Ťci kontrolno-rozpoznawczych;
2) wspó┼épraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppo┼╝. oraz likwidacji innych miejscowych zagro┼╝e┼ä;
3) inicjowanie i koordynowanie dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do poprawy stanu ochrony przeciwpo┼╝arowej na terenie powiatu;
4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
5) opracowywanie projektów decyzji i postanowie┼ä w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppo┼╝. oraz likwidacji innych miejscowych zagro┼╝e┼ä;
6) analizowanie przyczyn po┼╝arów zaistnia┼éych na terenie powiatu, w tym nieprawid┼éowo┼Ťci, które przyczyni┼éy si─Ö do ich powstania oraz rozprzestrzeniania si─Ö;
7) nadzorowanie przestrzegania przepisów na terenie dzia┼éania komendy powiatowej;
8) opracowanie zestawie┼ä obejmuj─ůcych wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpo┼╝arowych oraz kontroli dzia┼éa┼ä zapobiegaj─ůcych powa┼╝nym awariom przemys┼éowym;
9) nadzór nad organizacj─ů oraz uzgodnienie sposobów po┼é─ůczenia systemu monitoringu po┼╝arowego z komend─ů;
10) opracowywanie opinii dotycz─ůcych bezpiecze┼ästwa po┼╝arowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
11) organizowanie i prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpo┼╝arowych;
12) rozpoznawanie mo┼╝liwo┼Ťci i warunków prowadzenia dzia┼éa┼ä ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpo┼╝arowej;
13) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do u┼╝ytku obiektów budowlanych;
14) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpiecze┼ästwa w zakresie ochrony przeciwpo┼╝arowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
15) wykonywanie zada┼ä w stosunku do zak┼éadów o zwi─Ökszonym i du┼╝ym ryzyku w zakresie zapobiegania powa┼╝nym awariom przemys┼éowym w oparciu o ustaw─Ö prawo ochrony ┼Ťrodowiska;
16) wdra┼╝anie w dzia┼éalno┼Ťci kontrolno-rozpoznawczej nowych wymaga┼ä zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpo┼╝arowej oraz Polskich Normach dotycz─ůcych bezpiecze┼ästwa po┼╝arowego.Opublikował: Piotr Mak
Publikacja dnia: 24.03.2016
Podpisał: Piotr Mak
Dokument z dnia: 24.03.2016
Dokument ogl─ůdany razy: 2 414