bip.gov.pl
RSS
A A A

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup nadci┼Ťnieniowych aparat├│w ochrony dr├│g oddechowych

Nie podlegaj─ůcy Ustawie, zako┼äczony, nierozstrzygni─Öty


Janów lubelski, dnia 24 lipca 2017 roku.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Janowie Lubelskim

Znak sprawy: PT. 2370.6.2017ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup nadci┼Ťnieniowych aparatów ochrony dróg oddechowych na potrzeby Komendy Powiatowej Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w Janowie Lubelskim


Okre┼Ťlenie trybu: niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cen─Ö w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówie┼ä Publicznych. Post─Öpowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówie┼ä Publicznych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 z pó┼║n.zm.), ze wzgl─Ödu na warto┼Ť─ç zamówienia oszacowan─ů poni┼╝ej równowarto┼Ťci 30 000 euro.


I. Nazwa i adres zamawiaj─ůcego:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
ul. Pi┼ésudskiego 58, 23-300 Janów Lubelski
tel. 15 8724 340 fax. 15 8721 182 email: kp_janowlubelski@straz.lublin.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk nadci┼Ťnieniowych powietrznych aparatów oddechowych (bez butli oraz masek) wraz z automatem oddechowym oraz dodatkowo 6 sztuk nadci┼Ťnieniowych automatów oddechowych.
Specyfikacja zamówienia:
1. Dostarczone aparaty oraz automaty musz─ů by─ç fabrycznie nowe.
2. Dostawca zapewnia minimum 10 letni okres pomi─Ödzy przegl─ůdami generalnymi.
3. Gwarancja na sprz─Öt minimum 24 miesi─ůce od daty dostawy
4. W dniu z┼éo┼╝enia oferty nadci┼Ťnieniowe powietrzne aparaty oddechowe musz─ů posiada─ç aktualne ┼Ťwiadectwo dopuszczenia do u┼╝ytkowania w jednostkach ochrony ppo┼╝. wymagane na podstawie przepisów rozporz─ůdzeniu Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów s┼éu┼╝─ůcych zapewnieniu bezpiecze┼ästwa publicznego oraz ochronie zdrowia i ┼╝ycia oraz mienia, a tak┼╝e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do u┼╝ytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z pó┼║n. zm.).
5. Aparaty powietrzne, jak równie┼╝ nadci┼Ťnieniowe automaty oddechowe musz─ů by─ç wykonane w technologii pneumatyki jednoprzewodowej (1 przewód wysokiego i ┼Ťredniego ci┼Ťnienia zako┼äczony z┼é─ůczem wielofunkcyjnym)
6. Z┼é─ůcze wielofunkcyjne wyposa┼╝one w manometr oraz dwa przy┼é─ůcza ┼Ťredniego ci┼Ťnienia umo┼╝liwiaj─ůce pod┼é─ůczenie automatu oddechowego ratownika oraz ewentualnie osoby ratowanej.


7. Aparaty musz─ů mie─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç przy┼é─ůczenia automatu oddechowego po prawej lub po lewej stronie w zale┼╝no┼Ťci od preferencji u┼╝ytkownika.
8. P┼éyta no┼Ťna oraz reduktor ci┼Ťnienia maj─ů mie─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç pod┼é─ůczenia: 1 x butla 6,8l/300bar, 2 x butla 6,8l/300bar.
9. Gwint w reduktorze ci┼Ťnienia w noszaku musi by─ç kompatybilny z butlami (6,8l/300bar ) firmy MSA AUER u┼╝ytkowanymi przez Komend─Ö Powiatowa PSP.
10. Nadci┼Ťnieniowy automat oddechowy musi by─ç uruchamiany pierwszym wdechem i by─ç wyposa┼╝ony w dwa przyciski zabezpieczaj─ůce przed wypi─Öciem posiadaj─ůcy dodatkowo przycisk nadmiarowy.
11. Pas obejmuj─ůcy butle ma umo┼╝liwia─ç pod┼é─ůczenie 1 x butla 6,8l/300bar, 2 x butli 6,8l/300bar.
12. P┼éyta no┼Ťna wyposa┼╝ona w uchwyt na automat oddechowy.
13. Dostarczone nadci┼Ťnieniowe powietrzne aparaty oddechowe musz─ů by─ç kompatybilne z u┼╝ytkowymi przez Komend─Ö Powiatow─ů aparatami AIR GO PRO firmy MSA AUER pod wzgl─Ödem z┼é─ůcza wielofunkcyjnego umo┼╝liwiaj─ůcego przy┼é─ůczenie nadci┼Ťnieniowych automatów oddechowych AutoMAXX AS, u┼╝ytkowanych butli oraz u┼╝ytkowanych masek twarzowych Ultra Elite PS.

III. Termin wykonania zamówienia: 10 wrze┼Ťnia 2017 rok

IV. Zamawiaj─ůcy nie dopuszcza sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Oferty mog─ů sk┼éada─ç wszyscy autoryzowani dostawcy sprz─Ötu ochrony dróg oddechowych.
2. Oferta musi zawiera─ç:
1. Formularz ofertowy dla Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim (za┼é─ůcznik Nr 1).
2. Zatwierdzony wzór umowy na zakup nadci┼Ťnieniowych aparatów ochrony dróg oddechowych na potrzeby Komendy Powiatowej Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w Janowie Lubelskim.
3. Aktualne ┼Ťwiadectwo dopuszczenia oferowanego sprz─Ötu do u┼╝ytkowania w jednostkach ochrony ppo┼╝.
4. O┼Ťwiadczenie, i┼╝ Dostawca zapewnia na dostarczony sprz─Öt ochrony dróg oddechowych, cz─Ö┼Ťci zamienne oraz eksploatacyjne przez okres minimum 15 lat od daty ich odbioru.

VI. Zamawiaj─ůcy oczekuje od oferenta udzielenia gwarancji i r─Ökojmi na dostarczone nadci┼Ťnieniowe powietrzne aparaty oddechowe oraz nadci┼Ťnieniowe automaty oddechowe na okres minimum 24 miesi─Öcy.

VII. Kryteria wyboru oferty.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawieraj─ůca najni┼╝sz─ů ┼é─ůczn─ů cen─Ö brutto za 10 sztuk nadci┼Ťnieniowych powietrznych aparatów oddechowych (bez butli oraz masek) oraz za 6 sztuk nadci┼Ťnieniowych automatów oddechowych.

VIII. Termin złożenia oferty.

Kompletn─ů ofert─Ö prosimy przes┼éa─ç poczt─ů, faxem, emailem (skan) lub z┼éo┼╝y─ç osobi┼Ťcie lub za po┼Ťrednictwem kuriera w sekretariacie Komendy Powiatowej Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej w Janowie Lubelskim do dnia 25 sierpnia 2017 roku do godziny 15 30 . Oferty wys┼éane poczt─ů, faxem lub e-mailem musz─ů dotrze─ç do Zamawiaj─ůcego przed terminem wyznaczonym na sk┼éadanie ofert.

Tre┼Ť─ç zapytania ofertowego (doc)

Tre┼Ť─ç zapytania ofertowego (pdf)

Ogłoszenia:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (28.08.2017 21:21)
Opublikował: Grzegorz Pazdrak
Publikacja dnia: 17.08.2017 18:21
Dokument ogl─ůdany razy: 579
Nie podlega Ustawie