Sekcja organizacyjno – kadrowa

Kierownik sekcjimł. kpt mgr Ewa Łukasik Starszy specialistamgr Mariola Flis Sekcja organizacyjno-kadrowa realizuje zadania w zakresie spraw: 1) organizacyjnych. 2) archiwizacji. 3) bezpieczeństwa i higieny pracy. 4) kadrowych. Do zadań sekcji organizacyjno- kadrowej należy w szczególności: 1)        realizowanie zadań z zakresu planowania pracy ...

Wydział operacyjny

NACZELNIK WYDZIAŁU OPERACYJNEGOkpt. mgr inż. Michał Tyra  DYŻURNY OPERACYJNYmł. bryg. mgr Bogdan Welman  STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIAasp.sztab. Michał Jakubiec  STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIAasp.sztab. mgr Rafał Malinowski  STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIAasp.sztab. mgr Michał Martyna  STARSZY DYŻURNY STANOWISKA KIEROWANIAasp. mgr Michał Dolecki Wydział ...

Sekcja kwatermistrzowska

Starszy technik ds kwatermistrzowskich st. sekc. mgr inż. Rafał Drzazga Technik Mateusz Dolecki Gozpodarz obiektu Teresa Maiło Sekcja kwatermistrzowska realizuje zadania w zakresie spraw: 1) kwatermistrzowskich. 2) technicznych. Do zadań sekcji kwatermistrzowskiej  należy w szczególności: 1)        administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń ...

Skip to content