- witamy! na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim
21-03-2017 r. - List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego ...
28-02-2017 r. - Wypadek cysterny w Łążku Ordynackim w powiecie janowskim ...
08-02-2017 r. - Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego ...
09-11-2016 r. - Kampania społeczna - "Czad i ogień - obudź czujność" ...
Godz. 8.00, W ciagu ostatniej doby odnotowano: - Pożary: 0, - Miejscowe zagrożenia: 0, -Fałszywe alarmy: 0
Menu
Kontakt
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim

23-300 Janów Lubelski
ul. Piłsudskiego 58
tel. 8724340; 8725024
fax 8721182
E-mail: Sekretariat
Inwestycje ze środków UE


Inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach "Regionalny Program operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"

Linki
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Porady
-- Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku ... --


Pomoc dzieciom poległych strażaków z Białegostoku


Koleżanki i Koledzy! Straciliśmy podczas służby w Białymstoku dwóch odważnych strażaków. Osierocili oni dwójki małych dzieci. Fundacja Dorastaj z Nami prowadzi zbiórkę na rzecz ich rodzin. Darowiznę można przekazać poprzez stronę internetową Fundacji lub bezpośrednio wpłacając na konto nr: 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006 z dopiskiem "Białystok".

Dziękujemy za każdą wpłatę.Link do strony akcji: https://dorastajznami.org/pomoz_dzieciom_strazakow_z_bialegostoku/-- Dzień Strażaka 2017 w Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Janowie lubelskim ... --


Uroczysto¶ć z okazji Dnia Strażaka w KP PSP w Janowie Lubelskim


26 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się uroczysty apel z okazji "Dnia Strażaka".

Uroczysty apel rozpocz±ł się od złożenia meldunku st. bryg Szczepanowi Goławskiemu Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz wprowadzeniem sztandaru i odegraniem hymnu.Dień Strażaka 2017r..:: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ... --

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


z dnia 18.05.2017r.

na " Termomodernizację budynku Jednostki Ratowniczo Gasniczej KP PSP w Janowie Lubelskim "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o wyborze oferty ...
.:: Informacja o otwarciu ofert ... --

OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT


z dnia 20.04.2017r.

na " Termomodernizację budynku Jednostki Ratowniczo Gasniczej KP PSP w Janowie Lubelskim "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o otwarciu ofert ...
- Życzenia Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka ...

Życzenia Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego z okazji Dnia Strażaka- List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja ...

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Czytaj cały list ...


- Zwiększenie ¶rodków finansowych dla OSP ...

Zwiększenie ¶rodków finansowych dla OSPW 2017 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ponad 124 mln zł. Oznacza to wzrost kwoty dotacji z budżetu państwa o ponad 15 mln zł tylko w ci±gu jednego roku - powiedział w pi±tek w Sejmie wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.Czytaj ...


.:: Informacja o ogłoszenie przetargu ... --

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


z dnia 20.04.2017r.

na "Termomodernizację budynku Jednostki Ratowniczo Ga¶niczej KP PSP w Janowie Lubelskim”

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o ogłoszeniu ...
.:: Unieważnienie postępowania przetargowego ... --

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


z dnia 20.04.2017r.

na " Termomodernizację budynku Jednostki Ratowniczo Ga?niczej KP PSP w Janowie Lubelskim "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o unieważnieniu ...
.:: Informacja o otwarciu ofert ... --

OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT


z dnia 19.04.2017r.

na " Termomodernizację budynku Jednostki Ratowniczo Ga?niczej KP PSP w Janowie Lubelskim "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o otwarciu ofert ...
.:: Informacja o ogłoszenie przetargu ... --

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


z dnia 31.03.2017r.

na "Termomodernizację budynku Jednostki Ratowniczo Ga¶niczej KP PSP w Janowie Lubelskim”

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o ogłoszeniu ...
-- APELUJEMY – NIE WYPALAJ TRAW --
APELUJEMY – NIE WYPALAJ TRAW


Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwio¶nie to okresy, w których wyraĽnie wzrasta liczba pożarów ł±k i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostało¶ci ro¶linnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej ro¶linno¶ci, która ze względu na występuj±ce w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z duż± aktywno¶ci± czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń w¶ród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzy¶ci ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.

APELUJEMY – NIE WYPALAJ TRAW ...


- List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego ...

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława ZielińskiegoSzanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugeruj±ce, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieni±dze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-ga¶niczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru.
Tymczasem jest wręcz przeciwnie.
Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyli¶my kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł.
Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku ¶rodki te zostan± wydane na realne potrzeby OSP.
W zał±czeniu pozwalam sobie przesłać tre¶ć mojego wyst±pienia w tej sprawie prosz±c jednocze¶nie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Czytaj cały list ...


- Sprawozdanie z działalno¶ci KP PSP w Janowie Lubeskim za 2016 rok ...

Sprawozdanie z działalno¶ci KP PSP w Janowie Lubeskim za 2016 rok
Pobierz prezentację (ppt, 32 MB) ...- Wypadek cysterny w Ł±żku Ordynackim w powiecie janowskim ...

Wypadek cysterny w Ł±żku Ordynackim w powiecie janowskim


27 lutego 2017 roku w godzinach wieczornych na drodze krajowej nr 19 w miejscowo¶ci Ł±żek Ordynacki powiat janowski na granicy województw lubelskiego i podkarpackiego doszło do zdarzenia z udziałem ci±gnika siodłowego wraz z cystern±.Wypadek cysterny ...- List Ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka ...

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza BłaszczakaKiedy w zeszłym roku mówiłem o Programie Modernizacji Służb Mundurowych podkre¶lałem, że wzrost uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników to jego kluczowe elementy. Zależało mi na tym, aby system wynagrodzeń w służbach był konkurencyjny, motywował do lepszej służby i pracy oraz nagradzał za osi±gnięcia. Dzisiaj mogę z satysfakcj± powiedzieć, że realizujemy ten plan.Czytaj cały list ...


- Wyst±pienie ministra o podwyżkach dla ...

- Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP ...

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSPW dniach od 16 stycznia do 7 lutego 2017 r., w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim, prowadzone było szkolenie podstawowe strażaków ochotników, na którym wiedzę i umiejętno¶ci zdobywali strażacy ochotnicy z powiatu janowskiego. Zajęcia praktyczne jak i teoretyczne odbywały się na bazie sprzętowo lokalowej Komendy Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim. Uczestnicy szkolenia zaliczyli również test w komorze dymowej O¶rodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, gdzie musieli się wykazać dobr± sprawno¶ci± fizyczn±. Kurs ukończyło 35 strażaków ochotników, którzy zasil± potencjał ratowniczy OSP Powiatu Janowskiego.
- Wyst±pienie wiceministra Jarosława Zielińskiego do strażaków ...

Wyst±pienie wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.Pan nadbrygadier Leszek Suski
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Panowie Komendanci
Wojewódzcy, Miejscy, Powiatowi
Funkcjonariusze i Pracownicy cywilni
Państwowej Straży Pożarnej
Polscy strażacy w 2016 roku udowodnili, że w pełni zasługuj± na wysokie zaufanie społeczne, którym s± obdarzani. Powinno to stanowić powód do uzasadnionej satysfakcji oraz motywację do jak najlepszej ofiarnej służby.

Czytaj cały list ...


- Kampania społeczna - Czad i ogień - obudĽ czujno¶ć ...

Kampania społeczna - Czad i ogień - obudĽ czujno¶ć


Jak co roku w sezonie jesiennym rusza inicjatywa „Nie dla czadu”. To kampania profilaktyczno-edukacyjna informuj±ca o zagrożeniach zwi±zanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla.Dowiedz się więcej ...- ĆWICZENIA ZGRYWAJˇCE SŁUŻB RATOWNICZYCH „ BOROWNICA 2016” ...

ĆWICZENIA ZGRYWAJˇCE SŁUŻB RATOWNICZYCH „ BOROWNICA 2016”


W dniu 4 listopada 2016 r. na terenie zakładu przetwórstwa owoców i warzyw VF -Concept odbyły się ćwiczenia zgrywaj±ce służb ratowniczych z terenu powiatu janowskiego pod kryptonimem ”BOROWNICA 2016” .Ćwiczenia zgrywaj±ce X 2016r..:: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ... --

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


z dnia 22.09.2016r.

na "Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim – przebudowa budynku garażowo – magazynowego, ocieplenie stropu i wymiana pokrycia dachowego "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o wyborze oferty ...
.:: Informacja o otwarciu ofert ... --

OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT


z dnia 21.09.2016r.

na " Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim – przebudowa budynku garażowo – magazynowego, ocieplenie stropu i wymiana pokrycia dachowego "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o otwarciu ofert ...
.:: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ... --

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


z dnia 12.09.2016r.

na " Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim – rozbudowa stacji paliw o system zarz±dzania gospodarka paliwow±, system monitorowania ¶rodowiska wraz z wymian± dystrybutora "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o wyborze oferty ...
.:: Informacja o otwarciu ofert ... --

OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT


z dnia 23.08.2016r.

na " Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim – rozbudowa stacji paliw o system zarz±dzania gospodarka paliwow±, system monitorowania ¶rodowiska wraz z wymian± dystrybutora "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o otwarciu ofert ...
.:: Informacja o ogłoszenie przetargu ... --

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


z dnia 05.09.2016r.

na " Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim – przebudowa budynku garażowo – magazynowego, ocieplenie stropu i wymiana pokrycia dachowego"

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o ogłoszeniu ...
.:: Informacja o ogłoszenie przetargu ... --

Zmiana SIWZ - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


z dnia 23.08.2016r.

na " Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim – rozbudowa stacji paliw o system zarz±dzania gospodarka paliwow±, system monitorowania ¶rodowiska wraz z wymian± dystrybutora "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o zmianie w SIWZ ...
.:: Informacja o ogłoszenie przetargu ... --

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


z dnia 17.08.2016r.

na " Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim – rozbudowa stacji paliw o system zarz±dzania gospodarka paliwow±, system monitorowania ¶rodowiska wraz z wymian± dystrybutora "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o ogłoszeniu ...
.:: Unieważnienie postępowania przetargowego ... --

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO


z dnia 21.07.2016r.

na " Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim – rozbudowa stacji paliw o system zarz±dzania gospodarka paliwow±, system monitorowania ¶rodowiska wraz z wymian± dystrybutora "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o unieważnieniu ...
.:: Informacja o ogłoszenie przetargu ... --

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


z dnia 21.07.2016r.

na " Przebudowa i rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim – rozbudowa stacji paliw o system zarz±dzania gospodarka paliwow±, system monitorowania ¶rodowiska wraz z wymian± dystrybutora "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o ogłoszeniu ...
.:: Informacja dotycz±ca podpisania umowy ... --

Informacja dotycz±ca podpisania umowy ...


z dnia 20.07.2016r.

na "Remont łazienek w budynku Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim"

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI lub w linku poniżej.

Informacja dot. podpisania umowy ...
.:: Informacja dot. odst±pienia od czynno¶ci podpisania umowy ... --

Informacja dot. odst±pienia od czynno¶ci podpisania umowy ...


z dnia 04.07.2016r.

na "Remont łazienek w budynku Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim"

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI lub w linku poniżej.

Informacja dot. odst±pienia od czynno¶ci podpisania umowy ...
.:: Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ... --

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ...


z dnia 08.06.2016r.

na "Remont łazienek w budynku Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim"

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI lub w linku poniżej.

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ...
.:: Informacja o ogłoszenie przetargu ... --

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


z dnia 08.06.2016r.

na "Remont łazienek w budynku Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o ogłoszeniu ...
- Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka ...

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka poł±czone z jubileuszem 60-lecia powstania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim i nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim29 maja 2016 roku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka poł±czone z jubileuszem 60-lecia powstania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim i nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Janowie Lubelskim.


Przeczytaj więcej ...

Zobacz galerię ...- Konkurs plastyczny ...

Edukacja przeciwpożarowa dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiegoUprzejmie informujemy że dobiegła końca akcji pod nazw± „Edukacja przeciwpożarowa dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego” realizowane przez Komendę Wojewódzk± PSP w Lublinie a współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.Edukacja przeciwpożarowa dzieci ze szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego ...- Jubileusz 60-lecia KPPSP - rys historyczny ...

Jubileusz 60-lecia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - rys historycznyPocz±tki historii straży pożarnej w Janowie Lubelskim sięgaj± czasów rozbiorów Polski. Dokumenty, ¶wiadcz±ce o dokładnej dacie jej powstania spłonęły w czasie masowego pożaru w 1921 roku. O wielko¶ci pożaru ¶wiadczy fakt, iż spłonęło wówczas 340 domów, co stanowiło 50 % zabudowy miasta.Jubileusz 60-lecia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - rys historyczny ....:: Życzenia z okazji Dnia Strażaka 2016r ... --

Życzenia z okazji Dnia Strażaka 2016r.


Życzenia dla Braci Strażackiej od: Wiceministra Sprzw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego, Komendanta Głównego Straży Pożarnej Leszka Suskiego oraz Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Grzegorza Alinowskiego, z okazji Dnia Strażaka 2016r.

Życzenie Wiceministra MSWiA ...
Życzenie Komendanta Głównego PSP...
Życzenie Komendanta Wojewódzkiego PSP...

Życzenie Ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka...
.:: Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ... --

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ...


z dnia 21.03.2016r.

na "Przebudowę i rozbudowę Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI lub w linku poniżej.

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ...
- Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ...

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe w Komendzie Powiatowej PSP w Janowie LubelskimW dniu 01 kwietnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyły się eliminacje powiatowe XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,, Młodzież zapobiega pożarom”.Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ....:: Informacja o ogłoszenie przetargu ... --

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


z dnia 21.03.2016r.

na "Przebudowę i rozbudowę Jednostki Ratowniczo - Ga¶niczej w Janowie Lubelskim "

Więcej informacji w zakładce / --BIP-- / PRZETARGI.

Zapoznaj się z informacjami o ogłoszeniu ...
.:: UWAGA - CZAD ::.

- Narada roczna podsumowuj±ca ...

Narada roczna podsumowuj±ca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie LubelskimW dniu 14 marca 2016 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbyła się narada roczna podsumowuj±ca działalno¶ć Komendy Powiatowej PSP za rok 2015.Narada roczna podsumowuj±ca ...- Nowy samocgód w KPPSP janów Lubelski ...

Nowy samochód w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie LubelskimW miesi±cu paĽdzierniku 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wzbogaciła się o nowy lekki samochód rozpoznawczo – ratowniczy Toyota Hilux.Nowe auto w KPPSP.- ĆWICZENIA ZGRYWAJˇCE SŁUŻB RATOWNICZYCH POWIATU X 2015r. ...

Ćwiczenia zgrywaj±ce służb ratowniczych „POTOCZEK 2015” na terenie Dworsko Parkowym Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w PotoczkuĆwiczenia zgrywaj±ce X 2015r.-- Kamera termowizyjna ... --

NOWOCZESNY SPRZĘT W JANOWSKIEJ STRAŻY POŻARNEJ


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wzbogaciła się o nowy sprzęt specjalistyczny w postaci kamery termowizyjnej EVOLUTION 6000 przekazany na potrzeby działań ratowniczo - ga¶niczych miejscowej jednostki przez dwie janowskie firmy: Fortaco i Caterpillar. Koszt kamery to kwota 25,5 ty¶. zł.

Kamera termowizyjna-- Dzień Strażaka 2015 w Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Janowie lubelskim ... --


Dzień Strażaka 2015 w Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Janowie lubelskim


W dniu 28 maja 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka

W uroczysto¶ci udział wzięło wielu zaproszonych go¶ci:
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tadeusz Milewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarz±dzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Biszczak, Ks. Józef Krawczyk - Kapelan Powiatowy, Starosta Powiatu Janowskiego - Jerzy Bielecki,
Prezes Zarz±du Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Janowie Lubelskim- Dh Henryk Dygu¶, Zastępca Nadle¶niczego Nadle¶nictwa w Janowie Lubelskim - Bartłomiej Kosiarski, Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim - mł. insp. Zbigniew Kędra oraz Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu janowskiego.Dień Strażaka 2015r.-- Jednostka OSP Potok Stany wł±czona do KSRG ... --

Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych szkol± się wspólnie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym


W dniu 16 maja 2015 roku na stadionie gminnym w miejscowo¶ci Krzemień Drugi, gmina Dzwola odbyło się praktyczne szkolenie strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wł±czonych do KSRG powiatu janowskiego w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych ...-- Quad 4x4 ... --


Nowy pojazd specjalistyczny zakupiony z udziałem ¶rodków finansowych Unii Europejskiej


W dniu 29 kwietnia 2015 roku Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przekazała Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim nowy pojazd specjalistyczny Quad Arctic Cat 1000, wraz z przyczep± transportow±.
Nowy quad 4x4 ...


-- PROGRAM EDUKACYJNY „ ZGA¦ RYZYKO” ... --


PROGRAM EDUKACYJNY „ ZGA¦ RYZYKO”


Z inicjatywy Komendy Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, wdrożony został program dedukcyjny „ Zga¶ Ryzyko „ Do programu czynnie wł±czył się Zarz±d Oddziału Powiatowego Zwi±zku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej , Nadle¶nictwo Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim oraz firma ubezpieczeniowa UNIQA przekazuj±c na ten cel ¶rodki finansowe za które zostały zakupione materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
PROGRAM EDUKACYJNY „ ZGA¦ RYZYKO” ...


-- Jednostka OSP Potok Stany wł±czona do KSRG ... --

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Stanach wł±czona do Krajowego Systemu Ratowniczo Ga¶niczego


Z dniem 14.01.2013 roku jednostka została na okres jednego roku warunkowo wł±czona do systemu. Był to czas na uzupełnienie brakuj±cego sprzętu specjalistycznego oraz uzupełnienie wyszkolenia specjalistycznego druhów strażaków. Okres ten został wykorzystany i po spełnieniu wszystkich warunków jakie musi spełnić jednostka kandyduj±ca do systemu z dniem 1 stycznia 2015 roku Decyzj± Nr III/96 Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wł±czył na stałe Ochotnicz± Straż Pożarn± w Potoku Stanach do Krajowego Systemu Ratowniczo Ga¶niczego. Jest to dwunasta jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu janowskiego wł±czona do systemu.Jednostka OSP Potok Stany wł±czona do KSRG ...-- BIP --


Gra edukacyjna - QuestCity


Młody Bohater


Wirtualny spacer


Mapa zagrożeń na drogach lubelszczyzny


Ankieta
Jak oceniasz pracę strażaków?
Bardzo dobrze
Dobrze
Pozytywnie
Źle

[wyniki | ankiety]
Kalendarz
Czerwiec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1

Komenda Powiatowa Pastawowej Stray Poarnej w Janowie Lubelskim.
© 2006-2015 Wszelkie prawa zastrzeone

wykonano na wzorze jPORTAL 2